Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK HOS FRENCH PHARMACY

Baggrund

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos French Pharmacy.
Ved indsamling, behandling og anvendelse at dine persondata overholder vi altid relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.frenchpharmacy.dk er French Pharmacy Havborgvej 8 , 6710 Esbjerg V, cvr 35825649 ,- tlf +45 23 47 23 48

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan indhente oplysninger om f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, elveringsadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af www.frenchpharmacy.dk Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på www.frenchpharmacy.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, samt informationer om din computer. Desuden finder French Pharmacy Cookiepolitik anvendelse, når du besøger vores hjemmeside.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig ordrebekræftelse samt leveringsbekræftelse.
Formålet er desuden at optimere din brugeroplevelsen og vores hjemmesides funktion, at generere brugbar og retvisende statistik, at besvare dine spørgsmål på vores chatfunktion samt på baggrund af de informationer, vi får fra dig via din brug af frenchpharmacy.dk at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Dette er nødvendigt, for at vi kan vise relevante tilbud.
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på frenchpharmacy.dk.

Formålet med disse personoplysninger er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på frenchpharmacy.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.
Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
Når du besøger French Pharmacy Sociale Medier som Facebook, Instagram og LinkedIn, behandler vi de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag. Formålet med´French Pharmacy behandling af dine personoplysninger er at markedsføre French Pharmacy, at besvare din henvendelse, og/eller at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på French Pharmacy Facebook sider, fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og French Pharmacy anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik.

Modtagere af personoplysninger
Dine personoplysninger behandles hos os. Vi anvender dog og eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. French Pharmacy kan ikke tilgå din IP-adresse, men den overlades til vores samarbejdspartner Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af French Pharmacy, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål. French Pharmacy har desuden Facebook Pixels implementeret på Frenchpharmacy.dk for at samle data til brug for optimering af vores Facebook annoncer. I den forbindelse modtager Facebook oplysninger om din IP- adresse samt oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger Frenchpharmacy.dk på om din web browser og hvilke sider du besøger. Når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet via Facebook Pixels på Frenchpharmacy.dk fx til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og French Pharmacy anses for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser til Facebooks Datapolitik.
I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos French Pharmacy, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til GLS eller en anden transportør. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. Derudover kan dine oplysninger blive videregivet til Storebox til brug for opbevaring af kvitteringer, ligesom dine oplysninger kan videregives til samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder økonomisystemer og långivere.
Når du gennemfører betalingstransaktioner på French Pharmacy.dk, sker dette via French Pharmacy’ PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, Reepay. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på French Pharmacy.dk, er det kun French Pharmacy’ PCI certificerede samarbejdspartner Reepay- og ikke French Pharmacy – som får adgang til dine oplysninger.
De oplysninger, som French Pharmacy behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil kun blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan aretage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til myndigheder og retlige instanser.

Oplysninger kan i visse tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Frenchpharmacy.dk udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Disse databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret uden for EU. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til databehandlere uden for EU sikres ved iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

DINE RETTIGHEDER

Efter databeskyttelsesforordningen har du er række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl
i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så
oplysningerne kan blive rettet. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Ret til sletning og tilbagekaldelse af samtykke
I særlige tilfælde har du ret til at få slette alle eller visse af dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Dit samtykke er frivillige, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at begrænsning af behandlingen
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies.

Klage til Datatilsynet
Du har til ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

SLETNING AF PERSONDATA

De oplysninger, der indsamles om din brug af Frenchpharmacy.dk slettes efter reglerne i French Pharmacy Cookiepolitik. De cookies, som French Pharmacy selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. I French Pharmacy cookiepolitik kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.
De oplysninger, der indsamles i forbindelse med dine køb og henvendelser til French Pharmacy i forbindelse hermed, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.
De oplysninger, der indsamles i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre der er andet grundlag for behandling af oplysningerne.
De oplysninger, du giver på French Pharmacy profiler på Sociale Medier, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik. Du kan altid selv slette dine oplysninger på French Pharmacy profiler på Sociale Medier, når du ønsker det.
De oplysninger, French Pharmacy behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, slettes efter 3 måneder.

De oplysninger, der der stammer fra en samarbejdsrelation opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for French Pharmacy for at kunne dokumentere relationen.

SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun de medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

KONTAKTOPLYSNINGER

French Pharmacy, Havborgvej 8 , 6710 Esbjerg V, cvr 35825649 ,- tlf +45 23472348
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte:

French Pharmacy
Havborgvej 8 ,
6710 Esbjerg V
Tlf. : +45 23 47 23 48
Email: ordre@frenchpharmacy.dk